Block
STŘEDOZEM

„Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno.
Neboť již nežije nikdo, kdo by to pamatoval.“

OFICIÁLNÍ WEB VVH 2022

Moto VVH: Co není zakázáno, je povoleno.

Šílený Drevokocúr – 1. část

Šílený Drevokocúr měl celkem 4 části a nalezen byl týmem Středozemě.

Na tomto obrázku je jedna z forem Morseovi abecedy. Dlouhý list znamená čárku a krátký tečku. Je tam tedy -… / .- / .-. / V překladu je to BAR. Na škole máme bar ve sklepě. A tam se nacházela druhá část.

Šílený Drevokocúr – 2.-3. část

Na baru byla nalezena tato šifra a nápis „-6 9J„. Pokud od čísla 9 odečteme 6, tak vyjde 3. A pokud odečteme 6 písmen od J, tak dostaneme D. 3D byla šifra v Glumovi 20.12.2022. Tedy bylo potřeba prohledat 3D model školy (https://my.matterport.com/show/?m=r5CJfZqsrmV). Díky této prohlídce jsme mohli nalézt jednotlivé symboly a k nim konkrétní písmena. Tak jsme sestavili celou abecedu. Díky abecedě jsem přeložili tuto šifru a vyšlo:

tam kde si nejen dite rado do nebes vyskoci
nekdy i hlavou dolu padne a zase se odrazi
tam schodiste se nachazi a pod schodkem prvnim
dalsi napoveda drevokocoura se nachazi

Šílený Drevokocúr – 4. část

Báseň nás tedy dovedla do Rajské zahrady (nachází se tam trampolína) a tam je pouze jedno schodiště. Pod ním byla nalezena další část. Tato šifra se čte tak, že první písmeno prvního řádku, pak poslední písmeno prvního řádku, dále druhé písmeno prvního ….

Po přeložení nám vyjde toto:
drevokocur se nachazi na tomto miste https://1url.cz/@drevokocur prispendleny je zpoza mola

Tento odkaz vložíme do prohlížeče a odkáže nás na přístřešek na Rákoši. Tam už stačilo přijít, chvilku hledat a karta Drevokocúra byla na světě.

GLUM 21. 12. 2022 – odhalení

Horní symbol znamená Boží oko, druhý symbol je znak pro GPS. Dohromady to dělá Boží GPS. Toto je nápis na jedné z nástěnek na chodbě ke Slovanskému sálu. Pokud si pak dopočítáme písmena, která tam jsou POZPÁTKU (to je ta obrácená šipka). Tak nám vyjde nápis VELKÝ KŘÍŽ. A to už je všem jasné, že tu máme jeden velký kříž, který se nachází na chodbě u zvonku.

Zloděj

Tato karta je jediná, která může ukrást karty i Gala-Driel či Azogovi.
Jedná se o fyzické ukradení karet – tedy není to herní útok.
Může tak být použita i proti neživým, Nasgúl a komukoliv.
Karty jsou dvě a již kolují mezi hráči.
Hráč s touto kartou ji může používat neomezeně, ale kdokoliv mu ji může fyzicky ukrást.

GLUM 20. 12. 2022 – odhalení

3D znamenalo otevřít si 3D prohlídku naší školy (nachází se na webu SGV). Tam přijít ke dveřím SVČ a díky tomu otevřít bod. Zde se nacházely státní vlajky. První písmena názvů států dalo BUSTA ACS. Pak už bylo jednoduché přijít k bustě Stojana a tam se kartička nacházela. Gratulujeme k nalezení.

Každá zbraň má proti sobě protizbraň.
Neexistuje žádná karta ani artefakt, který by nešlo zničit.
Pokud někdo útočí s kartou, která přebije všechny štíty, a útočník ukáže kartu, na které je napsáno, že odrazí všechny zbraně, tak se tyto karty vyruší a nic se nestane.

*zabije kohokoliv bez vyřčení jména
*ignoruje veškeré ochrany či ochranné karty
*hráč je zabit nenávratně (nemůže být oživen)
*lze použít pouze jednou

SOUBOJ GALA-DRIEL A AZOGA
PŘIJĎTE SE PODÍVAT
vše se odehraje zítra (středa) o velké přestávce v tělocvičně
oba týmy musí mezi s sebou mít svého hlavního šéfa (Azog a Gala-Driel)
každý tým bude maximálně 6ti členný
tým, který vyhraje, získá informaci o Šíleném drevokocúrovi
ostatní tuto informaci získají o 3 hodiny později zde na webu

JAK BUDE PROBÍHAT ZÁVĚR
– ve čtvrtek v 8:00 je konec VVH
– do 8:15 je potřeba přinést své karty před učebnu č.7
– zde budou dvě krabice MORDOR a POSPOLU
– do těch vhodíte všechny své karty
– zároveň zde bude 15 očíslovaných kelímků, do těch vhodíte své prsteny (je pouze na vás, do kterého)

VÝHERCE
může vyhrát pouze uskupení POSPOLU, nebo skupina MORDOR
Pokud bude po sečtení herních postav (ne zbraní) více postav v MORDORU, tak vyhrává Mordor, pokud ne, tak Středozem.
Jestli vyhraje MORDOR, tak všechny odevzdané prsteny získá Azog, včetně putovního poháru. Pokud uskupení Pospolu, pak získá prsteny ten tým, ve kterém kelímku bude nejvíce prstenů a s tím i putovní pohár VVH.

GLUM 19. 12. 2022 – odhalení

Stačí spojit jednotlivá čísla tak, jak jdou za sebou. S tím, že 0 znamená přerušení čáry a X znamená přesunout se do dalšího pole. Pokud si vše takto spojíme, tak vznikne KLAVIR.

Silná postava z Mordoru vyzívá Gala-Driel k souboji na polích smrti (tělocvična). Ten se odehraje ve středu o velké přestávce.

NENÍ PŘEKVAPENÍM, ŽE MORDOR MÁ SVÉ ŠPEHY I VE STŘEDOZEMI. AVŠAK ČIN JEDNÉ POSTAVY ZE STŘEDOZEMĚ PŘEVYŠUJE ODVAHU VŠECH. PŮSOBÍ V MORDORU A ROZVRACÍ JEJÍ ZÁKLADY ZEVNITŘ. KDO JE TOUTOU ODVÁŽNOU POSTAVOU? ŽIVOT VYSÍ NA VLÁSKU, PROTOŽE POKUD TO AZOG ZJISTÍ, NEBUDE MÍT SLITOVÁNÍ.

GLUM 16. 12. 2022 – odhalení

Překlad Braillova písma znamená: „Pohled matky Ti ukáže směr“. Tato soška je nad hlavním vchodem školy. Její pohled směřuje na kašnu na náměstí, kde byla ukryta další karta.

Z nitra země

Tato karta dokáže dopadnout jak Gala-Driel, tak Azoga. Před Šíleným drevokocúrem není úniku. Neexistuje proti ní zbraň.
Může být použita i na oba z nich. Proti jiným postavám však nemá žádnou moc. Z vyprávění starých Elfů vyplynulo, že se Šílený drevokocúr objevuje vždy v datu, který lze číst i pozpátku. V tomto věku Středozemě to padá na 21. 12.

Mordor vs Středozem na IG

Na povrch prosakují první informace o zbrani tak ničivé, že mohou dopadnout i Azoga, či Gala-Driel. Získat ji však nebude jednoduché.

Středozem svolává posily z dalekých krajin

Gala-Driel burcuje všechny své bojovníky, živé, mrtvé, ba i ty něco mezi. Ze vzdálených krajů se zapojují k záchraně Středozemě Ti, kteří se doposud nechtěli přidat svou zbroj této dříve malebné krajině. V Roklince tedy proběhlo nové setkání a velitel eflů rozhodl o založení dalších dvou společenstev. Naskládají se ještě odvážlivci, kteří budou chtít zachránit, dost možná již něco, co je v mnohých očích ztraceno?

Další odhalené postavy a zbraně

GLUM 15. 12. 2022 – odhalení

Na obrázku je Bazilika, což znamená že byl schovaný v bazilice. Euro napovídá, že karta byla uschována někde u plateb (dá se tam platit i eurem). Latinský nápis je ve formě nápisu vyskytujícím se na zvonech, což odkazuje, že půjde o publikaci věnujícím se zvonům (konkrétně Průvodce Velehradskými zvony). Fotka baziliky je také titulní strana publikace. DV je zkratka autora (David Vojáček). Číslo 4. představuje číslo strany kde byl Glum schovaný a také 4. Publikaci v hromádce, kde je možno ji zakoupit.

Připravuje se velký souboj týmů
Azoga a Gala-Driel

GLUM 14. 12. 2022 – odhalení

Př této šifře šlo o stupnici DO RE MI FA SO LA SI DO.
Tóny, které znějí jsou RE SI DO – to jsou tóny 2, 6 a 7.
Bylo tedy potřeba hledat v místnosti číslo 267. Tou je konzultační místnost u učitelských kabinetů.

Středozem ještě není ztracena

GLUM 13. 12. 2022 – odhalení

V této šifře je obrázek příborů. Ten symbolizuje jídelnu, v tomto případě však naši aplikaci iCanteen.
Pak bylo potřeba si odpočítat písmena u oběda a díky tomu vzniklo slovo AUTOMAT.

GALA-DRIEL

    Jelikož se z východu nekontrolovatelně šíří zlo, v jehož čele stojí generál Azog znesvětitel, který plní rozkazy samotného Saurona, je potřeba se spojit a hledat možnosti záchrany Středozemě. Ze síní Mandosu na západě Amanu k nám přišla postava, která, zdá se tak, má čisté úmysly a chce nabídnout pomoc k záchraně tohoto, dříve mírumilovného, kraje.

    Pokud Tě ovládá strach, tak Tě zajisté Azog zlomil. Avšak postava z Amanu nám všem dodává odvahy ke znovu-získání důvěry v tento kraj.

Může dopadnout jakoukoliv postavu mimo Azoga.

GLUM 12. 12. 2022 – odhalení

Na fotografii je v levém horním rohu kniha – tedy knihovna.
Dále jsou zde dvě postavy Šimon KRÁL a Monika Petruchová zvaná KRYSA.
V naší knihovně je kniha s názvem KRÁL KRYSA a číslo 26 byla strana, kde se karta nacházela.

Špehové Středozemě zjistili první informace z Mordoru

Ukázka postav Středozemě

GLUM

V den, kdy je na kartičce uveden datum, tak může postava s touto kartou vzít komukoliv prsten.
Po předložení této karty mu prsten (všechny prsteny)musí herní postava vydat.
Od 12. 12. zde bude každý všední den informace, kde je možné kartu získat. Získá ji pouze ten nejrychlejší a má platnost pouze ten den do 24:00. Může být použita pouze 1x (není možné si ji tedy předávat a využít ji tak další hráč).
Po skončení zůstává karta hráči a na závěr za ni získává bod pro svůj tým.

Pokud Tě nikdo nekontaktuje na Tvůj uvedený email do středy 7. 12. 2022, tak napiš na email: gandalfsedystredozem@gmail.com a vše dořešíme.

Prsten moci a jeho síla.

15 společenstev 15 prstenů.
Nositel prstenu musí nosit prsteny viditelně.
Ten, kdo bude mít u sebe 3 a více prstenů, může zabít skřeta z Mordoru (stačí říct, že je skřet a skřet mu odevzdá svou kartu).
Pokud je nositel prstenu dopaden, tak odevzdává svou kartu i se všemi prsteny útočníkovi.

NIKDO NESMÍ ÚMYSLNĚ PRSTEN ROZBÍT, ČI ZNIČIT

Azog znesvětitel

Generál velitelů Mordoru
Nemůže být zabit nikým ze Středozemě, ani Mordoru. Pouze speciální zbraní, která se ukrývá hluboko v nitru země.

Herní karta

Pokud ji hráč ztratí, není možné od týmu GŠ získat novou.

Každá část karty má svůj důvod.

Kdo již nemá svou kartu, tak nemůže útočit, ale může dál hrát za své společenství. Nemůže však být přetažen do Mordoru, protože není mezi živými a jeho transformace na skřeta není možná.

Zahájení VVH

Není možné vytvořit nové společenství.

Cíl: Musí přežít postava Hobita

Pravidla:

 • Dbej na školní řád!
 • Při ztrátě kartičky, není možné vyrobit náhradní.
 • Pokud je hráč dopaden, odevzdá svou hrací kartu útočníkovi (ostatní karty si ponechá)
 • Je zakázáno vytvářet a falzifikovat hrací karty, další dokumenty a karty tvořené a vydávané organizačním týmem
 • Postavy si nesmí vyměňovat kartičky mezi sebou (mimo komodity určitých postav)
 • Když je hráč dopaden, může plnit úkoly a sbírat body
 • Je zakázáno hrát během vyučování (obědová pauza a přestávky je povoleno)
 • Zákaz útočení na internátu v době od 22:00 do 7:00
 • Nástěnka vedle tiditovny je nedotknutelná – zde jsou zveřejněny skutečnosti
 • Svrchované právo na změny a úpravy si vyhrazuje Gandalf Šedý

Konec hry:

 • 22. prosince 2022 v 8:00 (do 8:15 musí každé společenstvo odevzdat své karty, prsteny atd. k sečtení) karty odevzdané po tomto čase nebudou započítány
 • Vítězem je:
  • Mordor, pokud získá více jak 50% hráčů
  • společenstvo, kterému přežil Hobit
  • pokud přežije více Hobitů, tak ti, kteří získají nejvíce prstenů (herních)
  • pokud bude stejný počet (herních) prstenů, tak ten, který má nejvíce bodů
 • Vítězný tým získává putovní pohár Velké vánoční hry
 • Vyhlášení proběhne 22. prosince 2022 po vánoční akademii

Společenstvo Gandalfa Šedého (GŠ)
tidit, Anna Husáková, Magdaléna Macková, David Vojáček, Max Březina, Andrea Knotková, Kristýna Kuchařová (4.A), Krysa
Email: gandalfsedystredozem@gmail.com

Dopadení

 • Při napadení musí mít útočník herní kartičku u sebe.
 • Při napadení říká útočník „Číslo společenstva a roli (rasa)“ napadeného
 • Napadení může proběhnout:
  • Meč – kartáček na zuby – pokud má napadený u sebe kartáček, tak útok odrazil
  • Korunou – dotkne se korunou – lze se bránit Mithrilovou košilí (má na sobě oblečeny dvě trika)
  • Plochá sekera – dotkne se pánvičkou – proti útočníkovi se nelze bránit
 • Pokud útočník řekne špatně číslo společenství, či roli, pak musí sám ukázat kartičku (tak aby ji napadený mohl lehce přečíst – tedy ukáže herní stranu) – tím se odhalí, ale mrtvý není
 • Napadený nesmí opětovat útok na útočníka příštích 30 minut
 • Každá postava může útočit pouze 1x za den (mimo speciální funkce)

Porušení pravidel

 • Při porušení Tě stihne trest přiměřený tvému přestupku vytvořený společenstvem Gandalfa Šedého